2310782949 6946124951 Κ. Καραμανλή 21, Δέλτα - Διαβατά, Θεσσαλονίκη koutroumanidis.k@gmail.com
hero image
     
     
 
 
Διανομή Φιαλών Υγραερίου - Εμπορία Φιαλών Υγραερίου

Οι παραδοσιακές φιάλες υγραερίου αποτελούν ένα αξιόπιστο σύστημα εφοδιασμού υγραερίου. Το εμφιαλωμένο υγραέριο, λόγω της ευκολίας στη μεταφορά του, είναι διαθέσιμο παντού.
Στις προηγμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, οι φιάλες ελέγχονται διεξοδικά πριν από κάθε πλήρωσή τους με υγραέριο και υπόκεινται σε περιοδική και συστηματική συντήρηση.
Οι φιάλες φέρουν τάπα και θερμοσυρρικνωτικό καψύλιο, για επιπλέον προστασία. Πρόσθετα σε κάθε πλήρη φιάλη, τοποθετείται γύρω από το ρουμπινέτο, μια κυκλική πλαστική καρτέλα με οδηγίες χρήσης. Πριν από κάθε χρήση φιάλης, ο χρήστης πρέπει να σιγουρευτεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες αυτές.
 
 
 

Φιάλη 3 kg:

Φιάλη 3 kg βουτανίου ή μίγματος, ολικής χωρητικότητας   6 lt,κυρίως για οικιακή χρήση & άλλες δραστηριότητες αναψυχής

Φιάλη 10 kg: 

Φιάλη 10 kg μίγματος, ολικής χωρητικότητας 23,8 lt κυρίως για οικιακή χρήση

Φιάλη 13 kg: 

Φιάλη 13 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 30,6 lt για  επαγγελματική χρήση

Φιάλη 14 kg: 

Φιάλη 14 kg μίγματος, ολικής χωρητικότητας 30,6 lt, κυρίως  για οικιακή χρήση

Φιάλη 25 kg: 

Φιάλη 25 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 59,5  lt για  επαγγελματική χρήση